Màu sắc hiển thị có thể gần giống với màu sơn thực tế do tùy thuộc vào ánh sáng và thiết bị điện tử sử dụng, xin quý khách liên hệ công ty An Gia để được pha thử màu và thi công mẫu.